Daniel Zah

Daniel Zah

Tenorul Daniel Zah este absolvent al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru. A participat la cursuri de măiestrie vocală susținute de personalități ale artei vocale și este laureat a numeroase concursuri naționale și internaționale de specialitate. Pe lângă activitatea solistică în țară și peste hotare, având un bogat repertoriu vocal-simfonic de la baroc la contemporan, își desfășoară cu entuziasm activitatea didactică, fiind profesor și director adjunct al Liceului de Artă Ion Vidu din Timișoara. Munca de cercetare este un al treilea pilon profesional, articolele sale apărând în publicații de specialitate din țară și străinătate. El organizează de asemenea manifestări muzicale ce îmbogățesc viața culturală bănățeană și deschid cariera profesională a multor tineri artiști. Munca sa este recunoscută și apreciată de public, de elevi și de părinți, dar și de către autoritățile locale. Distincțiile primite nu sunt un final al muncii sale, ci doar episoade frumoase. El își urmărește în continuare pasiunea de formare continuă a abilităților didactice, de tehnică și interpretare vocală și de cercetare spre noi căi de expresivitate în comunicarea artistică.

Follow Me